Home » Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet by Göran Ahrne
Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet Göran Ahrne

Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet

Göran Ahrne

Published August 1st 2008
ISBN : 9789173744218
Paperback
351 pages
Enter the sum

 About the Book 

Det sociala landskapet är en sociologisk översikt av samhällsutvecklingen i Sverige från 1950-talet till början av 200-talet. En skildring av hur förändringar i maktrelationer mellan staten, företag och partier och andra organisationer bidragit tillMoreDet sociala landskapet är en sociologisk översikt av samhällsutvecklingen i Sverige från 1950-talet till början av 200-talet. En skildring av hur förändringar i maktrelationer mellan staten, företag och partier och andra organisationer bidragit till att omforma villkoren för människors vardagsliv. Här beskrivs både stabilitet och förändringar i värderingar och kulturmönster.Författarna redovisar såväl äldre som nyare forskning om exempelvis barnafödande och daghem, äktenskap och skilsmässor, skolgång och socialhjälp, mobbning och misshandel, arbetsförhållanden i industri- och tjänstearbete och inom IT-sektorn, MBL och nya ledningsfilosofier, Volvo och IKEA, TV-tittande och datoranvändning, dansbandsmusik och professionell fotboll, gamla och nya politiska partier, fackliga organisationer och nya sociala rörelser.Bokens analys genomförs utifrån fyra viktiga differentieringsprocesser: klasskillnader, könsskillnader, etniska skillnader och regionala skillnader. Dessutom utskiljs framträdande förändringstendenser: globalisering av såväl vardagsliv som politik och kultur, lönearbetets utbredning genom den offentliga sektorns tillväxt samt arbetslöshetens normalisering under nittiotalet.Göran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms univseritet. Mats Franzén är professor i sociologi vid Uppsala universitet. Christine Roman är proessor i sociologi vid Örebro universitet.